Nasze budynki

Gość


Nasze ośrodki

Nasze budynki


 

GSW Milenium posiada własne budynki mieszczące się przy ul. Leopolda Okulickiego 3a. Do dyspozycji studentów są m.in. sala wielofunkcyjna, przestronna nowoczesna multimedialna aula, laboratoria informatyczne, skomputeryzowana biblioteka i czytelnia oraz bufet.  

W pomieszczeniach zainstalowano sprzęt multimedialny oraz klimatyzację. Laboratoria informatyczne wyposażone są w samodzielne stanowiska komputerowe (komputery typu AIO - All In One), z pełnym oprogramowaniem oraz stałym dostępem do Internetu. Każdy student posiada osobiste konto w uczelnianej sieci informatycznej gwarantującej bezpieczeństwo pracy.

Znaczący wpływ na osiągane przez studentów wyniki ma również wyposażenie uczelnianej biblioteki (połączonej z czytelnią), zawierającej książki i czasopisma (prawie 8500) o tematyce dostosowanej do kierunków studiów, czyli z zakresu nauk humanistycznych, zarządzania, informatyki oraz Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę, że każdy zainteresowany może sprawdzić czy dana książka jest na stanie biblioteki w dowolnym miejscu i czasie korzystając z katalogu online.

Do dyspozycji studentów są także stanowiska komputerowe z katalogami: tytułowym, autorskim i przedmiotowym oraz ze stałym dostępem do Internetu.

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi