Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium

Gość


Nasze ośrodki

Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium


 

koo_naukowe_przedsiebiorczych_milenium

Koło Naukowe Przedsiębiorczych Milenium działa od grudnia 2011 roku.

 

Opiekunem Koła jest dr Karolina Tyc-Szmil.

Członkiem Koła może zostać każdy student GSW Milenium, który wyrazi chęć uczestnictwa

i aktywności na rzecz Koła.

  

Najważniejszymi celami Koła są: 

  • prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska studenckiego i naukowego,
  • promowanie przedsiębiorczości wśród studentów,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie działań kreatywnych, organizacyjnych oraz interpersonalnych,
  • poszerzanie wiedzy z szeroko rozumianego zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości,
  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań m.in. w dziedzinie gospodarki i polityki,
  • nawiązywanie współpracy z przedstawicielami biznesu (szczególnie w regionie gnieźnieńskim),
  • przygotowywanie się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako przedsiębiorcy oraz podnoszenie kwalifikacji jako obecni i przyszli pracownicy,
  • kształtowanie swoich umiejętności oraz wykazywanie inicjatyw,
  • rozwijanie swoich zainteresowań naukowych, prowadzenie badań własnych oraz publikowanie wyników tych badań.

 

 

Działalność w naszym Kole, to nie tylko realizacja akademickich projektów, ale przede wszystkim rozwijanie swojej osobowości i gromadzenie nowych doświadczeń, dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych studentów, zwłaszcza tych PRZEDSIĘBIORCZYCH!

 

 

 

 

 

List gratulacyjny od Kanclerza GSW Milenium przyznany Członkom Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczych